Taverna Nebuloza, Rijeka, Titov trg 2b, Telefono: +385-51-374-501