Konoba Nebuloza, Rijeka, Titov trg 2b, Telefon: 051/374-501

Naši kontakti

Konoba Nebuloza

Titov trg 2b, 51000 Rijeka

Telefon: 051/374-501

E-mail: info@konobanebuloza.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 11:00-24:00, subota 12:00-24:00

  • D.I.B. d.o.o.
  • Titov trg 2/B
  • 51000 Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 92648826680
  • Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
  • Žiro-račun: 2402006-1100617301
  • Registracija pri Trgovačkom sudu u Rijeci: MBS 040280682
  • Temeljni kapital: 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti
  • Uprava: D. Jagić